Attālināta darba iespējas dažādās nozarēs un valstīs

Uzreiz ir skaidrs, ka pāreja uz darbu attālināti visplašāk ir iespējama tieši tehnoloģiski attīstītākajās valstīs un pilsētās. Droši būtu arī apgalvot, ka reģionos, kur ir procentuāli lielākas iespējas strādāt attālināti, ir bijis vieglāk cīnīties ar COVID-19 pandēmiju, jo pielāgoties šai situācijai ir bijis salīdzinoši daudz vieglāk.

Attālināta darba potenciāls dažādās industrijās

Pāreja uz darbu attālināti savā ziņā pieprasa lielāku tehnoloģisko nodrošinājumu, jo daudz resursu, kas bija pieejami ofisā, nav pieejami mājas apstākļos. Daudzām nozarēm strauja digitalizācija un procesu pārveidošana jau notikusi pēdējo gadu laikā, tāpēc īpašas izmaiņas varbūt nemaz darba procesā nav notikušas, tomēr ir pietiekami daudz nozaru, kurām ir bijis īpaši sarežģīti pielāgoties “jaunajam normālajam”, vai arī tas pagaidām nav bijis iespējams vispār. Vismazākās iespējas pāriet uz darbu attālināti ir, piemēram, viesmīlības industrijai, rūpniecības, celtniecības un administratīvajām industrijām, jo tajās ļoti daudz ko šobrīd nav iespējams automatizēt vai aizstāt ar attālināti vadītu darbaspēku. Pretēji tam vislielākais potenciāls pārejai ir redzams IT un tehnoloģiju industrijai, kā arī izglītības, tehnisko servisu, pārvaldes un finanšu industrijām. Lielākie šķēršļi, kas attur uzņēmumus un industrijas kopumā no pārejas uz darbu attālināti, ir dažādi tehnoloģiskie trūkumi, kiberdrošības un privātuma politikas jautājumi, kā arī finansējuma trūkums tādai darbībai.

Attālināta darba potenciāls dažādās Eiropas valstīs

2018. gadā OECD veiktais pētījums apskatīja potenciālu pāriet uz darbu attālināti 27 ES valstīs, pētot vairākas valstu pilsētas. Galvenie pētījuma secinājumi iezīmēja, ka valstu galvaspilsētās un citās lielākajās pilsētās pārejai ir vidēji par 10 – 15% lielāks potenciāls, salīdzinot ar mazākām un neattīstītākām pilsētām valstī. Ar augstākajiem rādītājiem izcēlās vairākas pilsētas vai rajoni, piemēram, Brabant Wallon (Beļģija), London (Lielbritānija), Prague (Čehija), Ile de France (Francija). Savukārt zemākos rādītājus uzrāda visas pētītās Spānijas un Turcijas pilsētas. Par vienu no stabilākajām valstīm var uzskatīt Vāciju, jo visas tās pētītās pilsētas atrodas virs vidējā rādītāja. Arī Latvija tika iekļauta šajā pētījumā, tomēr pētīta tika tikai Rīga, kuras rādītājs atrodas tieši uz vidējā līmeņa taisnes, kas nozīmē, ka Latvijai ir vieta izaugsmei šajā aspektā, bet, salīdzinot ar citām valstīm, nav arī sliktākie rādītāji.

Avoti: OECD calculations based on the European Labour Force Survey, American Community Survey, Turkish Household Labour Force Survey and Occupational Information Network data (accessed in April 2020)

Kāpēc šāda tipa dati varētu būt noderīgi turpmāk?

Šāda informācija var būt noderīga daudzām tirgū iesaistītajām pusēm. Darba ņēmējam tas spēj kalpot par ideālu rīku, lai, iespējams, izvēlētos sev saistošāku darba vietu – šajā gadījumā valsti vai pilsētu. Darba devējiem tas var būt ļoti svarīgi, lai varētu atrast visatbilstošāko vietu biznesa uzsākšanai vai turpināšanai, kā arī pašām valstīm tas var kļūt par ideālu rādītāju, lai tā spētu spriest par savu digitalizācijas izaugsmi, salīdzinot ar citām valstīm. Veiksmīgākās valstis un pilsētas var kalpot par piemēru citiem. Lai gan katrai ir atšķirīgas infrastruktūras, vienmēr var atrast noderīgu informāciju, lai veicinātu veiksmīgāku pašizaugsmi.

Viennozīmīgi ar katru gadu potenciāls pāriet uz attālinātu darbu palielinās lielākajā daļā pasaules, runājot gan par industriju specifiku, gan valstu pielāgošanos un izaugsmi procesu digitalizācijā. COVID-19 pandēmija visticamāk būs būtiski ietekmējusi daudzu nozaru pāriešanu uz attālinātu darba modeli, tāpēc būs interesanti vērot šī gada pētījumus par esošo situāciju pasaulē, lai vēlāk salīdzinātu ar iepriekš iegūtajiem datiem.

Vizītkartes, vai tās nav novecojušas?

Viņi saka, ka jūs nekad nesaņemat otro iespēju, lai radītu pirmo iespaidu, un tas nekur neatbilst patiesāk kā tīkla pasaulē. Vizītkartes pastāv jau gadsimtiem ilgi – patiesībā pazemīgā 85 mm x 55 mm karšu taisnstūra pirmsākumi meklējami 15. gadsimtā, kur augstākā klase tās izmantotu kā vizītkartes, lai paziņotu par nodomu tikties ar citu personu. Pirms ielu numuru pastāvēšanas 17. gadsimtā Londonā nāca “Tirdzniecības kartes” – mazas kartes, kas informēja cilvēkus par uzņēmējdarbības vietu un piedāvātajiem pakalpojumiem – ja tāds tika parakstīts, tas tika uzskatīts par juridiski saistošu.

Apskatīsim, kāpēc jūsu uzņēmumam ir nepieciešama vizītkarte.

Funkcionālība
Nekļūdies; vizītkarte ir viens no vissvarīgākajiem mārketinga rīkiem, kas var būt biznesa rīcībā, un cilvēki sagaida, ka jums tāds būs.

Tas ir ļoti personisks mārketinga veids un dara tieši to, kas jums nepieciešams. Vizītkarte ir ļoti personisks mārketinga veids, un tā dara tieši to, kas jums nepieciešams. Vizītkartes kalpo galvenajam jūsu uzņēmuma mārketinga mērķim un galvenās kontaktinformācijas nodošanai klienta rokās … viss dažu sekunžu laikā.

Vizītkartes vērtībai ir būtiska tās pārnesamība. Lai kur jūs dotos – viņi dodas, padarot tos ērti paņemamus līdzi, ja jūsu darbs ir saistīts ar ceļošanu, vai arī jūs bieži apmeklējat izstādes un sanāksmes. Laba vizītkarte rada profesionālisma, uzticamības un lojalitātes tēlu – tas viss tiek augstu novērtēts potenciālā klienta kritēriju sarakstā, pieņemot lēmumu.

Izmkasas efektīva
Pazemīgā vizītkarte noteikti ir zemu izmaksu un lielu ieguvumu mārketinga stratēģija, un, veicot meklēšanu, tā būtu stingri jāuzstāda savā glabātavā. Mēs izstrādājam izcilas, labas kvalitātes, profesionālas vizītkartes par pieņemamām cenām.

Zīmolu pārstāvji
Vizītkartes var palīdzēt jums izveidot savu zīmolu, kas savukārt padara jūsu biznesu atpazīstamāku. Galvenā informācija, kas jums jāiekļauj vizītkartē – jūsu vārds, logotips, tagu līnija, kontaktinformācija un sociālo mediju ikonas -, kas iestatīta pret jūsu izvēlēto dizainu, var radīt jūsu uzņēmuma identitāti un stiprināt jūsu zīmolu ar visiem, kas to redz.

Vizītkartes dizaina izveidošana no tukša audekla dod unikālu iespēju padarīt to neaizmirstamu, uzlikt sava uzņēmuma zīmoga zīmogu, un, ja jūs to pareizi saprotat, varat patiešām sazināties ar savu mērķauditoriju.

Vadošie ģeneratori
Pacelieties rokas, ja tas noticis ar jums: jūs satiekat kādu, apmainās ar patīkamām lietām, tad dodaties prom un nekavējoties aizmirstat, kā viņu sauc un ko viņi dara.

Vizītkarte var radīt iespēju no nekā. Šī iespēja var būt lieliska biznesa partnerība, jauns vadītājs vai jēgpilna kontakta nodibināšana. Sarunājoties ar potenciālo klientu, jūs varat iepazīstināt ar to, ko darāt jūs vai jūsu uzņēmums, un ātri un efektīvi nodot kontaktinformāciju. Nevajag rāpties pēc pildspalvas, tikai īsu (bet produktīvu) mijiedarbību.

Pati laba tīkla definīcija ir jēgpilnu savienojumu veidošana, un mūsdienu sociālo mediju un viedtālruņu augsto tehnoloģiju pasaulē nevar aizstāt vizītkartes sniegto personisko pieskārienu.

Un to cilvēki atcerēsies.

Autoratlīdzības kalkulators – rīks individuālu darbu veicējiem!

Mūsdienās pastāv dažādi veidi, kā slēgt līgumu par darba veikšanu. Vienam tas būs visbiežāk pielietotais darba līgums, bet kādam, iespējams, darbs veicams, izmantojot autoratlīdzības principu. Lai noskaidrotu, kas ir autoratlīdzība un kādos gadījumos noder autoratlīdzības kalkulators, kas atvieglo ikdienu, turpini lasīt Aprekins.lv sagatavoto rakstu!

Kā jau visiem zināms – veicot kādu darbu vairumā gadījumu tiek saņemta samaksa. Par darba veikšanu nepieciešams maksāt arī nodokļus. Autoratlīdzības likums nosaka īpašu kārtību, kā tiek aprēķināts nodokļu slogs šāda veida darbu veicējiem, kā arī kārtību, kā tiek veikta nodokļu atmaksāšana. Kā tas notiek un kas jāatceras par autoratlīdzības līgumiem?

Autoratlīdzība – ko nosaka likums?

Autoratlīdzības līgumu drīkst slēgt, ja vēlas saņemt atlīdzību par kādu zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, arī atklājumu vai kādu izgudrojumu. Autoratlīdzības darbi var būt, piemēram, zinātnieku, mākslinieku, literātu, komponistu, mūziķu vai arhitektu radīti. Bet kā ir ar autoratlīdzības nodokļiem – kā saprast kārtību? No autoratlīdzības tiek ieturēti autoratlīdzības nodokļi atkarībā no kopējā apmēra. 

Ja autoratlīdzība mēnesī nepārsniedz minimālo algu (430eur)

Nav jāreģistrējas Valsts Ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājam un jāveic iemaksas, vienīgos nodokļus par autoratlīdzības sniedzēju maksā autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem valsts kasē iemaksājot obligātās iemaksas autoratlīdzības ienākuma saņēmēja pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no autoratlīdzības apmēra. 

Ja autoratlīdzība mēnesī pārsniedz minimālo algu (430eur)

Papildus obilgātajām iemaksām 5% apmērā, ko no atlīdzības summas valstij maksā autoratlīdzības izmaksātājs, autoratlīdzības saņēmējam nepieciešams:

 • reģistrēties VID sistēmā pašnodarbinātas personas statusā; 
 • Reizi ceturksnī veikt iemaksas 32,15% apmērā no brīvi izraudzītiem līdzekļiem, kas nevar būt zemāki par minimālo mēnešalgu (430eur).

Bet kas jāņem vērā, aprēķinot nodokļus un ienākumus?

Aprēķinos svarīga ir katra detaļa!

Svarīgi atcerēties, ka, aprēķinot mēneša ienākumus, autoratlīdzības veicējam jāņem vērā arī citi noteikumi, piemēram:

 1. citi ienākumi, kas var būt, ja, piemēram, autoratlīdzības saņēmējs stājies darba attiecībās ar kādu darba devēju;
 2. lai saprastu, vai ikmēneša samaksa pārniedz 430eur, no summas, ko izmaksā autoratlīdzības veicējam, jāatskaita darba radīšanas izdevumi  25% vai 50% apmērā, atkarībā no darba veida;
 3. nozīme ir arī tam, vai tiek iesniegtas autoratlīdzības atskaites – atceries, ja ikmēneša autoratlīdzības ienākumi pārsniedz 430eur, tās noteikti ir jāiesniedz VID deklarēšanas sistēmā. 

Jāatzīst, ka autoratlīdzības aprēķināšana paša spēkiem ir diezgan sarežģīts un pat laikietilpīgs process. Tādos gadījumos lielisks palīgs var būt autoratlīdzības aprēķina kalkulators. Kas tas ir un kā darbojas? Lasi un uzzini raksta noslēgumā!

Autoratlīdzības kalkulators – kā šis rīks darbojas?

Autoratlīdzības līguma kalkulators ir noderīgs ikvienam autoratlīdzības veicējam, saņemot ienākumus no kādas autoratlīdzības veikšanas. Kā tas darbojas?

 1. Atrodi kādu no internetā pieejamajiem autroatlīdzības kalkulatoriem.
 2. Ievadi tajā autoratlīdzības apmēru un atzīmē, kāda veida autoratlīdzības darbs ir veikts, lai noskaidrotu, cik procentu apmērā var atņemt darba radīšanas izmaksas.
 3. Atzīmē, kādas naudas apmērā un vai vispār tiks veiktas VSAOI (iemaksas 32,15% apmērā). 
 4. Iepazīsties ar rezultātu, kurā norādīts, kāda būs reālā naudas summa pēc nodokļu nomaksas. 

Autoratlīdzības kalkulators ir ērts un ļoti vienkārši lietojams rīks ikdienas lietošanai, un tas var atvieglot darbu ne tikai uzņēmumu grāmatvežiem, bet pašiem autoratlīdzību saņēmējiem. Ja Tu plāno tuvākajā laikā slēgt autoratlīdzības līgumu, bet neesi drošs par to, kādu samaksu saņemsi par padarīto darbu, nomaksājot nodokļus, atver aprekins.lv, atrodi autoratlīdzības kalkulatoru un aprēķini pavisam vienkārši!

Pirmsākumi vizītkartēm

Vizītkarte bieži vien ir novietota maka aizmugurē vai kabatā. Tā uzskatāma par nelielu nesvarīgu papīra lapu, kas ir daļa no ikdienas sanāksmēm ar cilvēkiem, un to reti uzskata par vairāk nekā tā nominālvērtību. Tomēr šīm kartēm ir sena vēsture, un daudzas no mums nav novērtējušas.

17. gadsimta Eiropa
Vizītkartes sākās 17. gadsimtā Eiropā, kur tās tika izmantotas, lai paziņotu gaidāmo pārticīgo vai aristokrātisko cilvēku ierašanos savai vietējai pilsētai vai pat viņu mājām. Viņi tika veidoti un izmērīti līdzīgi kā spēļu kārtis un gadsimta vidū kļuva par elites štābu. Laika gaitā kartes kļuva gravētas ar zeltu un aizraujošām burtveidēm, un līdz 19.gadsimta kartēm bija jābūt ikvienam, kurš bija kāds vidusšķiras dienas vidū. Mājām pat bija karšu paplātes, greznas konstrukcijas, tāpēc tie, kas apmeklē jūsu māju, varēja atstāt savu karti.

19. gadsimts
18. un 19. gadsimtā šīs “sociālās kārtis” tika ņemtas no katras dāmas pēc viņas pirmās vizītes mājā. Pēc durvju atvēršanas durvīm viņiem tika piedāvāts karšu paliktnis, un viņam bija jāievieto karte kā etiķete. Pēc tam šī karte tika nodota mājsaimniecības dāmai, kas to izskatītu – daudzos veidos tā radīja pirmās personas iespaidu.

Freida vizītkarte (1856-1939) Austrijas neirologs

Kad otrs cilvēks gaidīja tos, kurus viņi ieradās zālē, būtu bijis nedzirdēts, ka viņi skatās uz citām kartēm. Kartes ar salocītiem stūriem tika uzrādītas personīgi, vidēji nolocītas kartes norādīja, ka zvans bija domāts visiem ģimenes locekļiem. Kartītei P / F bieži bija arī burti uz apsveikuma vizīti, P / C par līdzjūtību.

Atšķirībā no pieklājīgas sabiedrības – šīs kartes tika izmantotas arī Apvienotajā Karalistē tirdzniecības nolūkos. Šīs kartes tika izdalītas pirms vai pēc darba veikšanas un iekļautas kartes, lai sazinātos ar personu. Sākotnēji tās ražotas ar koka presēm, tās būtu izveidotas ar litogrāfiju pēc tās izveides 1830. gadā.

Formalitāte
Rūpnieciskās revolūcijas sekas radīja formalitāšu mazināšanos pasaulē. Būtiska bija kontaktinformācijas apmaiņa, un vizītkartes un tirdzniecības karte tika apvienota un izsniegta mazāk formālos gadījumos. Augšējā klase joprojām bija nepatīkama pret to izmantošanu neoficiālos gadījumos, tomēr tie kļuva plaši izplatīti ASV. Plaši izplatīta lietošana bieži radīja degunu, kad ASV biznesa cilvēks iepazīstināja vienu no augstākās klases mājām Apvienotajā Karalistē.

Mūsdienas
Laiks ir samazinājis lielu daļu etiķetes attiecībā uz vizītkartēm, tomēr noteikumi saglabājas. Kartes nevajadzētu izsniegt kreisajā rokā, nekad nedrīkst būt uzrakstītas, un tās vienmēr ir jātulko tās valsts valodā, kuru tās tiek izsniegtas kartes aizmugurē. Tie nekad nedrīkst būt vaļīgi un jāuzrāda labākajā stāvoklī.

Šajās dienās kartēm ir jābūt kartes turētāja nosaukumam, to nosaukumam, uzņēmumam, to atrašanās vietai un atbilstošai kontaktinformācijai, piemēram, adresei, e-pastam, telefonam un jebkuram citam, kas jums šķiet nepieciešams. Kartes parasti tiek drukātas ar melnu tinti uz balta papīra, lai gan tas atšķiras atkarībā no valsts.

Pēc šī loģiskā etiķetes jums un jūsu kartēm nebūs nekādu problēmu un domāju, cik daudz vairāk problēmu jums būtu bijis nodot pirms 300 gadiem.

Vai Latvijā ir pieejami ātrie kredīti ar sliktu kredītvēsturi?

Latvijā ir ļoti daudzi aizdevēji, kuri piedāvā noformēt dažādus kredītu veidus, tostarp piedāvājuma klāstā ir arī ātrie kredīti ar sliktu kredītvēsturi. Katrs no tiem izstrādājis konkrētus kritērijus pēc kuriem vadoties tiek izlemts, vai konkrētajam klientam tiks piešķirts aizdevums vai tomēr nē.

Šie kritēriji pārsvarā ir, piemēram, vecums vai ienākumu līmenis. Pastāv vēl viens svarīgs kritērijs pēc kura vadās aizdevēji – kredītvēsture. Lielākā daļa aizdevēju piedāvā noformēt aizdevumu tikai tiem klientiem, kuriem iepriekš nav bijušas nenokārtotas parādsaistības.

Tomēr ir vairāki aizdevēji Latvijā, kuri piedāvā aizņemties arī tad, ja cilvēkam iepriekš bijušas nenokārtotas saistības.

Kas ir slikta kredītvēsture?

Sliktu kredītvēsturi iespējams iegūt brīdī, kad klients nav laikā nomaksājis aizdevumu. Šī iemesla dēļ lielākā daļa aizdevēju piešķir būtisku nozīmi tam, vai cilvēks spējis laicīgi nomaksāt savas saistības. Tas attiecīgi parāda to, vai aizdevējs var uzticēties klientam un var būt pārliecināts, ka aizdevums tiks atdots laikā.

Jāņem vērā, ka dati par slikto kredītvēsturi parādnieku reģistrā uzglabājas līdz pat 10 gadiem, kas nozīmē to, ka gadījumā, ja vēlēsies aizņemties, bet aizdevējs redzēs, ka esi parādnieku reģistrā, pastāv liela iespēja, ka ātrie kredīti ar negatīvu kredītvēsturi var tikt atteikti.

Kā saņemt aizdevumu ar sliktu kredītvēsturi?

Neskatoties uz to, ka lielākā daļa aizdevēju piedāvā aizņemties tikai gadījumā, ja cilvēkam ir pozitīva kredītvēsture, tomēr ir vairāki aizdevēji Latvijā, kuri piedāvā aizņemties arī tad, ja kredītvēsture ir sabojāta un tiek klientiem piedāvāti ātrie kredīti internetā ar sliktu kredītvēsturi.

Šādos gadījumos aizdevējam ir tiesības pieprasīt, lai cilvēks uzrāda izziņu no darbavietas, kā arī bankas konta izrakstus un citus ienākumus apliecinošus dokumentus. Tādā veidā aizdevējam ir garantija, ka cilvēks būs spējīgs atmaksāt viņam izsniegto aizdevumu un ātrie kredīti ar parādsaistībām var tikt piešķirti.

Ātrie kredīti ar sliktu kredītvēsturi bez ķīlas

Kredīts parādniekiem var tikt izsniegts arī bez ķīlas un galvotāja, tomēr nepieciešams paturēt prātā, ka aizdevējs ir tiesīgs pats izlemt par aizdevuma piešķiršana nosacījumiem. Lai lemtu par to, vai aizdevums tiks piešķirts bez ķīlas un galvotāja, var tikt ņemti vērā tādi faktori kā parāda summa, kredītvēstures statuss, gan arī konkrētā aizņēmēja finanšu situācija, un tādā veidā tiek izlemts, vai ātrie kredīti parādniekiem tiks izsniegti.

Aizdevums ar sliktu kredītvēsturi no 18 gadiem

Mūsdienās ātrie kredīti ar sabojātu kredītvēsturi tiek piedāvāti arī no 18 gadu vecuma. Tā ir iespēja aizņemties arī tiem, kuriem nav 18 gadi, jo lielākā daļa aizdevēju Latvijā piedāvā aizņemties tikai tiem, kuri sasnieguši 21 gada vecumu.

Tomēr, ja aizdevējs piedāvā aizņemties jau sākot no 18 gadu vecuma, nepieciešams rūpīgi iepazīties ar nosacījumiem, ko piedāvā konkrētais aizdevējs, jo tikai tādā veidā varēsi būt pārliecināts, ka konkrētais aizdevuma veids ir piemērots tieši tev.

Kurus faktorus ņem vērā, ja vēlos aizdevumu?

 • Ja esi izvēlējies aizņemties ātro aizdevumu ar sliktu kredītvēsturi, aizdevējs, visticamāk, ņems vērā vairākus faktorus.
 • Pirmais faktors, protams, būs tavs ienākumu līmenis. Aizdevums var tikt atteikts gadījumā, ja ikmēneša ienākumu līmenis ir pārāk zems.
 • Tāpat tiek ņemts vērā arī tas, cik liels ir bijis tavs iepriekšējais aizdevums, ko neesi atdevis laikā, un kādi bijuši iemesli, kāpēc neesi atdevis aizdevumu laikā.
 • Ja tevi ieinteresējuši ātrie kredīti ar sliktu kredītvēsturi, noteikti nepieciešams salīdzināt visus pieejamos aizdevumus, lai varētu izvēlēties tieši sev piemērotāko variantu.
 • Viena no šādām vietām ir Comparo.lv, kur ērti un vienkārši iespējams dažu minūšu laikā salīdzināt visus pieejamos aizdevumus, tādā veidā atrodot tieši sev piemērotāko!

Pirmā banera reklāma – kāpēc tā nostrādāja?

Gandrīz pirms 20 gadiem, 1994. gada 27. oktobrī, pirmais baneris kļuva tiešraidē vietnē hotwired.com. Vairāk nekā četrus mēnešus 44% no tiem, kas to redzēja, noklikšķināja uz tā.

Tā kā es uzrakstīju šo reklāmkarogu, man bieži tiek jautāts, kāpēc tā strādāja tik daudz labāk nekā šodienas baneri, kurus noklikšķinājuši tikai četri no katriem 10000 cilvēkiem, kas tos redz. Citādāk izteica, kāpēc šis pirmais reklāmkarogs ģenerē vairāk klikšķu ar 10 seansiem, nekā šodien ģenerē vidējais baneris ar 10 000? Ko mēs esam darījuši, lai iznīcinātu vienu no visefektīvākajām jebkad izgudrotās reklāmas formām?

Kā redzēsit, pirmajam reklāmkarogam bija trīs priekšrocības salīdzinājumā ar mūsdienu digitālajām reklāmām: tā bija daļa no integrētas mārketinga kampaņas; tā bija lieliska pieredze (pretēji tam, ka tā bija tikai vēstījums); un tas tika radīts ar labiem nodomiem pret patērētājiem.

Integrētās mārketinga nozīme

Divus gadus pirms banera debijas mūsu klients AT & T bija vadījis reklāmas kampaņu, kas koncentrējās uz futūristiskajiem tehnoloģiskajiem brīnumiem. Televīzijas plankumi uz ekrāna parādīja sievietei videozvanā, ar kuru zēnam sazinājās, un jautāja: “Vai jūs kādreiz esat iemērcis savu bērnu? No telefona stenda?” Citas vietas jautāja, vai jūs kādreiz esat samaksājis ceļa nodevas, neapstājoties automašīnai, pārvietojoties, izmantojot mapi, kas tiek projicēta informācijas paneļa ekrānā, vai aizņemtas grāmatas no bibliotēkām, kas atrodas 3000 kilometru attālumā. Viss beidzās ar tādu pašu solījumu: “Tu”.

Ņemot vērā 20 gadu pieredzi, “jūs” varētu justies kā neskaidrs solījums, bet AT & T kampaņa bija par aptuveni 50 miljoniem ASV dolāru ikgadējās izdevumos televīzijai, radio un drukāšanai. Patērētāju izpratne par kampaņu bija augsta, un tas nav pārsteidzoši, ka banner izraisa interesi. Salīdziniet to ar daudzām baneru un televīzijas kampaņām, ko izveidojušas atvienotas aģentūras, kas darbojas silos, un šodien baneri ir maz cerības, ka palielināsies no bezsaistes izdevumiem.

Pieredzes nozīme pār vēstījumiem

Šodien visi Tavā kampaņā sniegtie solījumi ir piepildījušies. Bet 1994. gadā AT & T ziņa šķita tik fantastiska, ka tā gandrīz nav nozīmes. Mūsu klients lūdza mums izveidot “jūs” pieredzi un nekavējoties īstenot to. Viņi lūdza mūs izveidot pieredzi, kas patērētājiem parādītu pārveidojošo spēku internetā, un AT & T spēju palīdzēt viņiem to izmantot.

Zinot, ka AT & T baneris parādīsies sadaļā hotwired.com mākslas sadaļā un, zinot, kā internets ir pārsteidzošs spēja pārnest cilvēkus uz vietām, kurās tās citādi nevarētu izjust, mēs nolēmām izveidot virtuālu tūri no pasaules lielākajiem muzejiem, tostarp Luvrē , Kongresa bibliotēka un Andija Vorhola muzejs. Neskatoties uz to, ka es biju daļa no komandas, kas domāja par ideju, pieredze mani pārsteidza. Es nekad neesmu bijis Francijā, bet es biju, skatoties pie Monas Lisaas. Tad es devos uz Pitsburgu un paskatījos Vorhola darbā.

Protams, kvalitāte būtu bijusi labāka, ja es tikko nopirku kafijas galda grāmatu. Bet man bija kaut kas svarīgāks (nekā man) nekā kvalitāte. Man bija kontrole. Noklikšķinot uz saites atpakaļ, tad jutās kā līdzvērtīgs vārdam “Atvērt sezamu”. Man bija tiesības izdarīt savas vēlēšanās. Vai kāds šodien pavada laiku, mēģinot iepriecināt patērētājus ar fantastisku, pārveidojošu pieredzi? Es tā nedomāju.

Baneri 1994. gadā pret baneriem 2013. gadā

1994. gadā bija viegli izdarīt labu. Visā pasaulē bija tikai seši reklāmdevēji, kas bija aprīkoti ar HotWired. Radoša talanta piedāvājums ievērojami pārsniedz reklāmdevēju pieprasījumu. Gandrīz divus gadus daudzi no mums digitālajā reklāmā radīja dažus no visvairāk apbrīnojamo mūsu karjeras pieredzes.

Tomēr šķiet, ka nakti pasaule nozvejota. Miljardiem dolāru un tūkstošiem reklāmdevēju pārpludināja internetu. Nozare iegremdēja dziļāku un dziļāku talantu kopumu, kas nevarēja pieaugt ar pieprasījumu, līdz ātrums un zemas izmaksas aizstāja talantu un kvalitāti kā svarīgākos panākumu kritērijus. Kopš tā laika simtiem triljonu saplūdušu, krāpniecisku reklāmkarogu pieredzes mums ir mācījuši, ka pat mājas lapas labās puses kolonna ir mēms.

Tomēr mēs vēl mācāmies mūsu stundu. Programmā, kas pazīstama kā programmatūras pirkšana, datori ir aizstājuši cilvēkus ar plašsaziņas līdzekļu pirkumiem, lai mēs varētu labāk meklēt mūsu mānīgas reklāmas un no tām pelnīt katru ROI.

Pirmajā nodarbībā, ko iemācamies mārketingā 101, vispirms jāpiesaista klients. Es zinu, ka es runāju par simtiem cilvēku, kad es saku, ka daudzi no šiem pirmajiem baneriem tika radīti ar vislabākajiem nodomiem pret patērētājiem. Diemžēl tas vairs nav.

Reklāmas nākotne slēpjas nevis patērēšanā. Mēs iemācījām šo mācību triljonu reižu. Tagad mums ir jāatgriežas pie stundas, ko mums māca ar šo pirmo reklāmkarogu – mums jāatgriežas, lai jautātu patērētājiem: “Kā es varu tev palīdzēt?”

Kā uzstādīt Instagram reklāmu? 6 soļi.

Tas ir tik daudz, ka iet vienā reklāmā, bet mēs esam šeit, lai to nojauktu. Apskatīsim septiņus soļus, kā izveidot Instagram reklāmas, vienlaikus ievērojot jūsu budžetu:

1. Izvēlieties Instagram mārketinga mērķi

Jūs izveidosit un pārvaldīsiet Instagram reklāmas savā Facebook platformā. Pirmā lieta, ko Facebook Ads Manager veiks jums, ir izvēlēties mārketinga mērķi. Tas palīdz novērtēt jūsu iesaistes metriku jūsu reklāmas mērķim. Tālāk ir norādīti 10 dažādi mārketinga mērķi, kas iedalīti trīs reklāmu kopās: informētība, apsvēršana un reklāmguvums.

 • Zīmola izpratne: ideāls, lai sasniegtu lietotājus, kas iesaistītos jūsu reklāmā, un lai jūsu zīmols būtu informēts vispār.
 • Sasniedzamība: tas attiecas uz zīmoliem, kuri mēģina iegūt reklāmas visvairāk iespējamo cilvēku priekšā.
 • Satiksme: ja jūsu mērķis ir, lai lietotāji varētu apmeklēt vietni, galveno lapu vai lietotni, satiksmes mērķis ir ideāls.
 • Iesaistīšanās: ja vēlaties, lai lietotāji patīk, komentētu vai kopīgotu jūsu reklāmu, vislabāk ir iestatīt mērķi iesaistīties.
 • Lietotnes instalēšana: šis mērķis ir paredzēts zīmoliem, kas novirza lietotājus uz lietotņu veikalu, lai lejupielādētu vai iegādātos lietotnes.
 • Videoklipu skatījumi: klipā ievietotas reklāmas tiek atskaņotas lietotāju plūsmās, lai parādītu ražošanu, produktu izlaišanu un videoklipus, kas ļauj videoklipus skatīties skatītājiem.
 • Lead Generation: mēģina vienkārši atrast interesantus vai nedaudz interesējamus par jūsu zīmolu? Iestatiet galvenā mērķa mērķi.
 • Ziņas: tas mudina lietotājus mijiedarboties ar jūsu zīmolu, lai atbildētu uz produktu jautājumiem, sniegtu atbalstu vai veiktu pirkumus.
 • Reklāmguvumi: ja meklējat tiešās pārdošanas darbības savās reklāmās, piemēram, pievienojot maksājuma informāciju vai veicot pirkumu, ideālais mērķis ir reklāmguvumi.
 • Produktu kataloga pārdošana: formāts paredzēts zīmoliem, kuros parādīti produkti no jūsu produktu kataloga (jānorāda viens, lai izmantotu šo formātu), pēc tam mērķauditorija tiek atlasīta.
 • Veikala apmeklējumi: tas ir ideāli piemērots tiem, kas veic vairāku uzņēmumu atrašanās vietas, lai palielinātu veikalu apmeklējumu skaitu.

Izvēlēties mērķus gudri

Tā kā šis ir Instagram reklāmas reklamēšanas raksts, jums ir saprātīgi jāizvēlas mārketinga mērķi, vai arī jūs nonāksiet ar noraidītu reklāmu. Piemēram, Facebook Reklāmu pārvaldnieks noraidīs Instagram reklāmas, kuru mērķauditorijas atlase ir paredzēta “Messenger”.

Izvēloties mārketinga mērķi, jums var būt papildu komponenti, no kuriem izvēlēties. Tātad, izvēloties “Iesaistīšanās” kā savu mērķi, jums ir jāizvēlas ziņojuma piesaistīšana, lapas labojumi vai notikuma atbildes. Tā kā Instagram nav notikumu vai lapu, jūsu reklāma tiks liegta.

Pro padoms: atcerieties, ka reklāmu iestatīšana vienmēr ir izmēģinājumu un kļūdu process. Tomēr vislabāk ir, ja jūs izvēlaties savu mērķi kaut ko, ko Instagram var izsekot.

2. Nosauciet Instagram reklāmas kampaņu

Tas varētu šķist dumjš (un acīmredzams) ieteikums, taču patiesībā ir gudri ievērot nosaukumu noteikšanas kārtību jūsu reklāmu kopām un kampaņu nosaukumiem. Kamēr jūsu reklāmas nosaukums netiks ietaupīts jums par jūsu MPK, vai arī jūs saņemsit vairāk skatījumu, tas ietaupīs laiku.
Un, ja jūs esat šajā nozarē, ir svarīgi vienmēr meklēt veidus, kā organizēt savu mērķauditoriju un ietaupīt laiku, lai nākotnē varētu mainīt mērķauditorijas kampaņas. Saglabātas mērķauditorijas arī palīdz jums izsekot, kas darbojas un kam nepieciešama palīdzība.

Var paiet stundas, lai izveidotu jaunas auditorijas, bet tā vietā strādājiet pie iepriekšējām reklāmu kopām un katram ir savs unikālais nosaukums. Jūs varat mēģināt nosaukšanas konvencijas, kas ietver:

 • Valsts
 • Tīkls
 • Valoda
 • Kampaņas veids

Piemēram, US_IG_ENG_RM nozīmē, ka jūs mērķauditoriju atlasāt ASV lietotājiem, kuri izmanto Instagram, runā galvenokārt angļu valodā un attiecas uz jūsu atkārtotā mārketinga kampaņu. Tāpat kā mēs iepriekš minējām, sociālās reklāmas ir izmēģinājumu un kļūdu procesi, tāpēc saglabājiet visu, kas jums jādara, lai saglabātu darbu vēlāk.

3. Izvēlieties savus izvietojumus

Pirms sākat atlasīt auditoriju, tas ir gudrs, lai ritinātu uz priekšu reklāmu pārvaldnieka rīkā un izvēlētos savus izvietojumus. Tas ir svarīgi, jo jūs vēlaties ierobežot visas kļūdas jūsu reklāmās, izmantojot procesu.

Izvietojuma izvēle ļauj faktiski izlemt, vai tas notiek Facebook vai Instagram. Šeit jūs gandrīz vienmēr vēlaties atlasīt “Rediģēt izvietojumus” virs “Automātiskie izvietojumi”. Kāpēc? Automātiskajos izvietojumos ir tendence vēlēties izvietot jūsu reklāmu visur.
Faktiski Shelby Cunningham, Media Pircējs Sprout Social izskaidroja citus svarīgus ieguvumus, izvēloties izvietojumus.

“Labs iemesls, kāpēc vienmēr rediģēt izvietojumus, ir tas, ka jūs varat labāk sekot veiktspējai pēc platformas,” sacīja Cunninghams. “Ja jūs izvēlaties visu, tas ir grūtāk optimizēt. Ja jums ir Facebook un Instagram reklāmas atsevišķās kampaņās / reklāmu kopās, varat optimizēt šo konkrēto platformu. Bet, ja tas viss vienā, jūs nevarat iegūt šo granulu. ”

Tā vietā jūs vēlaties izvēlēties konkrētu reklāmas veidu (ko mēs turpināsim uz leju) un tīklu. Pēc noklikšķinot uz “Rediģēt izvietojumus”, izvēlieties Instagram un vai jūs veicat Instagram stāstu vai plūsmas reklāmu. Atcerieties, ka jūs varat izvēlēties tikai mobilās ierīces Instagram reklāmām.

Šeit varat iegūt nedaudz dziļāku reklāmas izvietojumu, atlasot iOS, Android vai abas mobilās ierīces. Jums ir arī iespēja reklamēt tikai tos lietotājus, kuri ir savienoti ar Wi-Fi. Tas ir ideāli piemērots, ja jūs izmantojat garāku video kampaņu, kuras ielāde var prasīt daudz datu.
Visbeidzot, varat atlasīt plašas kategorijas, lai izslēgtu jūsu reklāmas. Facebook neļauj rādīt reklāmas šajās konkrētajās kategorijās, lai jūsu zīmols netiktu rādīts nepareizā laikā vai nepareizā izvietojumā.

4. Iestatiet auditoriju

Jūsu auditorija ir jūsu reklāmu mugurkauls. Šis process ir ārkārtīgi svarīgi, lai sašaurinātu un piesaistītu jūsu galvenajiem lietotājiem. Ņemot laiku, lai rūpīgi atlasītu savu auditoriju, jūs ietaupāt naudu, straujāk pieskaroties galvenajai auditorijai.

Neizmantojiet naudu, atlasot tik daudz cilvēku, cik vien iespējams, tikai tāpēc, ka varat. Rūpīgi iestatiet auditoriju, lai iegūtu visatbilstošākos lietotājus. Izvēlieties no šīm mērķauditorijas kategorijām, lai precīzi pielāgotu savu sasniedzamību.

 • Atrašanās vietas: izvēlieties vai izslēdziet mērķauditorijas, pamatojoties uz ārkārtīgi specifiskām atrašanās vietām, kas atrodas uz pasta indeksiem un adresēm, vai arī pēc tādām plašām jomām kā globālie reģioni vai valstis.
 • Vecums: atlasiet konkrētu vecuma diapazonu (no 13 līdz 65 gadiem).
 • Dzimums: izvēlieties visu dzimumu, vīriešus vai sievietes savām reklāmām.
 • Valodas: ir nepieciešamas tikai tad, ja mērķauditorija tiek atlasīta mērķauditorijās, kurās runā konkrētā valodā, kas šajā apgabalā ir neparasta.
 • Detalizēta mērķauditorijas atlase: sadalīta trīs apakškategorijās: demogrāfiskie dati ļauj iekļaut vai izslēgt cilvēkus, pamatojoties uz dzīves stilu, nodarbinātību un izglītību. Interese filtrē lietotājus, pamatojoties uz ieteikto lapu, apmeklētajām darbībām un saistītajām tēmām. Uzvedība attiecas uz iepirkumiem, aktivitātēm un ceļojuma plāniem.
 • Savienojumi: atlasiet lietotājus, kas jau ir saistīti ar jūsu lietotni, notikumu vai lapu.

Pēc mērķauditorijas atlases mērķauditorijas atlasīšanas reklāmu pārvaldnieks parāda jūsu “auditorijas definīciju” pa labi. Tas jums dos ieskatu, vai jūsu auditorija ir pārāk specifiska vai plaša, auditorijas dati, iespējamā sasniedzamība un aptuvenais ikdienas sasniegums.
Sadalījums ir ārkārtīgi plašs, tāpēc jūs vēlaties atkal pārbaudīt izmēģinājuma un kļūdu bāzi. Atkarībā no jūsu pieredzes, šī domuzīme var nozīmēt maz vai būt ļoti noderīga.

5. Definējiet Instagram reklāmas budžetu un grafiku

Kad runa ir par Instagram reklāmu, jūsu budžets ir pilnībā pielāgojams jūsu vajadzībām. Un tas ir svarīgi atcerēties, izvēloties cenas summu un kopējo grafiku.

Vispirms izvēlieties divu veidu reklāmu budžetus.

 • Dienas budžets: Facebook tērē līdz norādītajai summai, nodrošinot jūsu reklāmu katru dienu starp jūsu atlasītajiem kampaņas datumiem. Apsveriet šo formātu, lai Facebook varētu iegūt visvairāk reklāmu rezultātu ar jūsu piešķirto budžetu.
 • Mūža budžets: šī ir kopējā summa, ko esat gatavs tērēt reklāmu kampaņas datumu laikā. Padomājiet par šo formātu kā kopējo jūsu kampaņas budžetu.
  Kad esat izvēlējies savu budžeta veidu un tērēt, jums būs jāizvēlas kampaņas grafiks. Kā redzat iepriekš, jūsu grafikam ir divas iespējas:

Palaidiet manu reklāmu kopu, kas nepārtraukti sākas jau šodien

 • Iestatiet sākuma un beigu datumu
 • Tas viss ir atkarīgs no jūsu kampaņas laika un mērķa. Ja jūs uzsāksiet mūžizglītību par zīmola izpratnes veicināšanas kampaņu, ieteicams turpināt manu reklāmu rādīšanu jau šodien.

“Tādā veidā jūsu reklāmas turpinās darboties, līdz jūs izvēlēsities pārtraukt savus centienus,” piebilda Cunningham. “Ja jūsu kampaņai ir īpašs beigu datums, iespējams, kampaņas pārdošanai vai iesaistes kampaņai reklāmguvumu kampaņai, kas saistīta ar svētkiem, jums to vajadzētu plānot jau no paša sākuma, nosakot sākuma un beigu datumu.”

Uzlabotas budžeta un grafika iespējas

Facebook piedāvā dažas papildu uzlabotas iespējas, lai palīdzētu uzlabot reklāmu optimizāciju. Instagram reklāmām varat optimizēt piegādes stilu, ja vēlaties rādīt reklāmu vairākas reizes vai tikai vienu reizi dienā.
Atcerieties, ka jūs vēlaties nodrošināt, ka jūs aizpilda savus izvietojumus un izvēlaties Instagram, pirms varat rediģēt šīs Post Iesaistīšanās iespējas, seansus vai ikdienas unikālo sasniedzamību. Saprast, ka neatkarīgi no tā, ko jūs šeit izvēlaties, no jums tiks iekasēta maksa par šo iesaistes metriku.

Tas nozīmē, ka, izvēloties seansus, no jums tiks iekasēta seansu summa. Tomēr, ja izmantojat iesūtni, jūs varat izvēlēties, vai iekasēt maksu par seansiem vai saistībām pēc pasta sūtījumiem (patīk, komentāri utt.).

Turklāt jums ir iespējas, lai reklāmu plānošana darbotos nepārtraukti vai pēc grafika. Tas ir atkarīgs no jūsu iepriekšējām izvēlēm. Facebook arī ļauj izmantot standarta vai paātrinātas piegādes veidus.
Standarta opcija ir ieteicama, jo tā atbilst jūsu grafikam un tempam publicēšanai. Tomēr paātrināta reklāma tiks publicēta bieži un ikreiz, kad Facebook var nospiest jūsu reklāmu (tas ir ļoti dārgs risinājums). Cunningham teica mums, ka standarta piegāde nozīmē, ka jūs vienmērīgi iztērēsit visu dienu un izplata savu budžetu.

“Paātrināta piegāde ne vienmēr ir dārgāka, jūs vienkārši tērēsit no sava budžeta ātrāk,” viņa teica. “Daži zīmoli varētu izvēlēties paātrinātu standartu, ja viņi reklamē zibspuldzes pārdošanu vai ja tas ir svarīgāks izdevumu budžets nekā faktiskais veiktspēja.”

Manuālās un automātiskās cenu noteikšanas iespējas

Izvēle starp šīm divām iespējām ir atkarīga no jūsu pieredzes ar Instagram reklāmu. Jauni lietotāji, visticamāk, ir labāks variants izvēlēties automātisko cenu noteikšanu, lai saglabātu zemas izmaksas, bet tomēr sasniegtu mērķauditoriju. No otras puses, manuālā cenu noteikšana var efektīvāk strādāt ar jūsu ierobežoto budžetu, taču pastāv iespēja, ka jūsu reklāmas neiegūs tik daudz cilvēku.
Atkal jaunajiem lietotājiem ir ieteicams sekot Facebook ieteiktajai cenai par manuālo cenu summām. Tas sniegs priekšstatu par to, ko jūs, iespējams, maksāsit par reklāmu, lai sasniegtu mārketinga mērķi, kuru izvēlējāties agrāk.

Vienkārši atcerieties atšķirību starp diviem cenu veidošanas veidiem:

 • Automātiska: tas ir ideāli piemērots, ja nezināt, cik izmaksās jūsu kampaņa vai cik ātri jūs izmantosiet budžetu. Facebook saglabā līdzsvaru starp zemu cenu reklāmām un rezultātu iegūšanu.
 • Manuāli: labāk ir izmantot šo cenu noteikšanas veidu konkrētiem detalizētiem rezultātiem vai datiem. Turklāt tas palīdz jums zināt, ko Facebook iesaka visbeidzot ļaut strādāt ar paredzamo budžetu. Ziniet, ka, lai redzētu vislabākos rezultātus, jums ne vienmēr ir jāizvēlas ieteikuma augstākais punkts.

6. Izvēlieties Instagram reklāmas formātu

Budžets un grafiks ir iestatīts, jūsu auditorija tiek sašaurināta, un tagad ir laiks izvēlēties Instagram reklāmas formātu. Ja jūs savās reklāmās piespiežat naudu, tas ir gudrs, lai rūpīgi atlasītu reklāmas formātu, lai no tā vislabāk izmantotu.

Šie formāti var radīt dažādus rezultātus katram uzņēmumam, tādēļ pārliecinieties, ka jūs zināt, kas, visticamāk, vislabāk darbosies jūsu labā. Turpinājām sev priekšskatīt sešus Instagram reklāmu veidus:

 • Karuselis (vairāki sānu ritināšanas attēli vai videoklipi)
 • Viens attēls
 • Viens video
 • Slaidrāde (vairāku attēlu pārvietošana ar mūziku)
 • Instagram Stāsti Viens attēls
 • Instagram Stāsti Viens video

Lai sniegtu vairāk ieskatu par katru formātu, mēs iegrimsimies katrā reklāmā un piedāvājam plusus un mīnusus no jūsu budžeta:

Karuseļu reklāmas

Instagram karuseļlapu reklāmas ļauj lietotājiem horizontāli ritināt vairākus attēlus vai videoklipus savā mobilajā ierīcē. Šī reklāma ir vērtīga zīmoliem, kuri vēlas demonstrēt vairāk nekā vienu vizuālā satura gabalu.
Piemēram, West Elm izmanto vairākus attēlus, lai parādītu savus dažādos gultas stilus. Karuseļlapu reklāmas ļauj lietotājiem redzēt vairāk satura, galu galā piesaistot lielāku piesaisti vienai ziņai. Faktiski Digiday aprēķinātās karuseļlapu reklāmas pievilina 10 reizes vairāk nekā viena attēla reklāma.

Pro: parāda vairākus attēlus vai videoklipus, lai lietotājiem ilgāk neiesaistītos.
Con: Risināt risku tērēt papildu par papildu vizuālo materiālu, ko lietotāji var izlaist.

Viena attēla reklāma

Lai gan atsevišķas attēlu reklāmas, iespējams, nespēs vadīt tik daudz kā karuseļa formāts, tomēr tas ir uzticams zīmolu avots. Facebook ļauj zīmoliem izveidot līdz sešām reklāmām ar tādu pašu attēlu bez papildu izmaksām.
Tas nozīmē, ka zīmoli var pārbaudīt kopiju, aicinājumu uz darbību un laika plānošanu ar vienu attēlu. Ja strādājat ar mazāku kampaņu, tas ir lielisks veids, kā pārbaudīt un ietaupīt naudu ierobežotā satura rādītājā. Ja palaižat vienotu attēla reklāmu, pārliecinieties, vai jūsu izvēlētais vizuālais saturs atradīsies jūsu auditorijai.

Pro: lieliski, lai pārbaudītu eksemplāru un CTA pār attēliem.
Con: nespēj vadīt tik daudz iesaistīšanos kā citi formāti.

Viena videoreklāma

Atsevišķas videoreklāmas ir lielisks veids, kā vadīt saistību, vienlaicīgi sajaucot ar organisko saturu. Jūsu Instagram videoklipam vienmēr ir jēga bez skaņas un pietiekami pievilcīgs, lai lietotāji varētu sekot līdzi saturam.
Microsoft dara pārsteidzošu darbu, stāstot stāstu ar ātru 10 sekunžu atsevišķu Instagram videoreklāmu, kurā ir dinamiskas krāsas un bezgaumīgs produkta fotoattēli. Šis formāts ir ideāls zīmoliem, kuri vēlas gūt maksimālu labumu no savas kampaņas stāsta.

Pro: iespējams, piesaistīs vairāk iesaistīto pušu nekā vienam attēlam un pastāstiet savu zīmola stāstu.
Con: var būt dārgs resurss, lai radītu, jo ļoti vizuāli videoklipi visbiežāk piesaista visvairāk.

Slaidrādes reklāmas

Instagram slaidšovu reklāmas ir veids, kā zīmoliem nodrošināt attēlu slaidrādi ar iespēju pievienot mūziku fonā. Vienkārši sakot, šie attēli tiek ievietoti video struktūrā ar skaņu.
Slaidu šovs parasti ir viens no mazāk izmantotajiem reklāmu formātiem, jo ​​videoklips turpina pieaugt popularitātē. Turklāt slaidrādes iestatīšana var būt nedaudz apgrūtinoša, bet Facebook dara brīnišķīgu darbu, kurā paskaidrots, kā slaidrādi sākt šeit.

Pro: lieliski piemērots lietotājiem ar lēnu interneta pieslēguma ātrumu (slodzes ātrāk nekā videoklipi) un vienā videoklipā tiek rādīti vairāki satura elementi.
Con: Iespējams, tas ir visatbilstošākais reklāmas formāts, un tas aizņem vairāk laika, lai radītu nekā karuseļa reklāmu.

Instagram Stāsti Viens attēls

Instagram Stories ir vairāk nekā 250 miljoni lietotāju dienā, kas faktiski konkurē ar savu galveno konkurentu Snapchat. Straujais popularitātes pieaugums ir reklāmdevējiem, kuri lepojas izmantot šo formātu, izmantojot Facebook reklāmu izveides procesu.
Līdzīgi kā atsevišķi barības attēli, Stāsti atsevišķi attēli ir viens un tas pats jēdziens. Tas ir viens attēls, kas atskaņo līdz 15 sekundēm starp citu lietotāja Instagram Stāstiem.

Pro: lieliski, lai piesaistītu jaunākus demogrāfiskos datus par Stories, un tā pieaug tikai popularitātē, jo sociālais medijs ir “vieta, kurā jābūt”.
Con: lietotājiem ir ērti ātri izlaist pāri un ierobežot mērķauditorijas atlasi mērķauditorijai.

Instagram Stāsti Viens video

Atkal, Instagram Stories atsevišķas videoreklāmas tiek veidotas tādā pašā veidā kā regulāri videoklipi. Tomēr jums ir tikai 15 sekundes, lai pārsūtītu ziņu.
Viena no sarežģītākajām lietām par reklāmām šeit tiek virzīta no šāda ātra videoklipa uz galveno lapu. Lai gan jūs varat izveidot CTA pogas pakalpojumā Instagram Story videoklipiem un attēliem, šis formāts parasti ir labāks, lai to sasniegtu, nekā iesaistīšanās.

Pro: lieliski, lai pateiktu savu stāstu ātrā un sagremojamā formātā.
Con: Post iesaiste joprojām ir nedaudz grūti, tikai 15 sekundes, lai reaģētu.

Viss, kas tev jāzina par kredītkartēm

Pirmkārt, tev nepieciešams saprast, ka kredītkarte nav tas pats, kas maksājumu karte. Ar maksājumu karti mēs varam norēķināties par pirkumiem un pakalpojumiem, savukārt ar kredītkarti ir iespējams tikt pie papildus finanšu līdzekļiem jebkurā situācijā, kad nepieciešama papildus nauda. Kredītkarti mūsdienās izsniedz ne tikai bankas, bet arī nebanku aizdevēji.

Lai varētu savā īpašumā saņemt kredītkarti, tev nav nepieciešams doties uz banku, jo visu iespējams nokārtot attālināti, ja vien tev ir pieeja internetam.

Pirmais aizdevums bez maksas

Jaunajiem klientiem bieži vien tiek sniegta iespēja izmantot kredītkarti bez maksas noteiktu laika posmu. Ja esi noformējis kredītkarti, tad noteikti pievērs tam uzmanību, jo, iespējams, ka aizdevējs ir sniedzis tev iespēju izmantot 30 dienu bezprocentu periodu. Šāda akcija bieži vien tiek rīkota gan jaunajiem klientiem, gan arī pastāvīgajiem, tādā veidā iegūstot arvien vairāk jaunus klientus.

Darba vieta, ienākumi un kredītvēsture

Aizdevējs noteikti pārbaudīs tavu maksātspēju, kā kredītvēsturi. Šie faktori ir noteicošie, lai varētu saprast, vai aizdevējs tev var uzticēties un izsniegt kredītkarti. To varēsi saņemt tikai tādā gadījumā, ja aizdevējam būs pārliecība, ka esi godīgs kredītkartes noformētājs. Lai savā īpašumā saņemtu kredītkarti nav nepieciešama oficiāla darba vieta. Mūsdienās ir dažādi veidi, kā cilvēki saņem regulārus ikmēneša ienākumus, un algots darbs jau sen nav vienīgais veids. Daudzi cilvēki izīrē dzīvokļus, piedalās akciju tirgošanā, kā arī izmanto citas iespējas, kā tikt pie regulāriem ienākumiem.

Ja tev nav oficiāla darba vieta, tad aizdevējs tev var izsniegt ierobežotu kredītlimitu, un pēc tās atmaksas, ja būsi apmaksu veicis laikā, tad nākamajā reizē aizdevējam ir tiesības tev piešķirt lielāku kredītlimitu. Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli un tiek paziņots, vai tev ir iespēja saņemt kredītkarti vai tomēr nē.

Tāpat uzmanība tiks pievērsta arī tavai kredītvēsturei. Attiecīgi, nevar būt tāda situācija, ka vēlies saņemt kredītkarti, bet uzrādās, ka tev ir slikta kredītvēsture. Kredītkartes tiks izsniegtas tikai tiem klientiem, kuru kredītvēsture nav sabojāta.

Pieejamās kredītkartes

Tev ir iespējams izvēlēties, piemēram, card vai arī Nordcard. Savacard minimālā summa ir 20 eiro, savukārt Nordcard 1000 eiro. Savukārt maksimālā pirmajai kredītkartei ir 5000 eiro, savukārt Savacard maksimālā summa ir 1500 eiro.

Kredītkarte bez galvojuma un kīļas

Kredītkartes tiek izsniegtas bez ķīlas un galvojuma, jo pieteikšanās kredītkartei notiek internetā. Lai varētu saņemt kredītkarti, tev tikai nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu attiecīgā aizdevēja mājaslapā. Kad tas būs izdarīts, aizdevējs izvērtēs tavu pieteikumu un sniegs galīgo lēmumu. Ja viss būs kārtībā, tad tev tiks izsniegta kredītkarte.

Gluži tāpat kā citi aizdevuma veidi, arī noformējot kredītkarti, tiek ņemts arī vecuma faktors. Katrs aizdevējs un banka, protams, paši nosaka to, no cik gadiem iespējams saņemt kredītkarti, tomēr noteikti vajadzētu pievērst uzmanību šim faktoram.

Piemēram, ja esi 19 gadus jauns students, kuram ir neregulāri ienākumi, visticamāk, ka tev kredītkartes izsniegšana tiks atteikta. Lai saņemtu kredītkarti, kā jau minējām, ir nepieciešami regulāri ienākumi, kurus vari arī pieradīt. Tas viss nepieciešams, lai aizdevējs tev varētu uzticēties un viņam būtu pārliecība, ka varēsi atdot iegūto naudas summu laikā un pilnā apmērā.

Arī tev pašam nepieciešams ar lielu atbildības sajūtu pieiet pie kredītkartes iegūšanas procesa, jo nepieciešams saprast, ka kredītkarti iespējams iegūt tikai tādā gadījumā, ja patiešām zini, ka spēsi nest par to atbildību!

Šie 10 noteikumi Tev ir jāievēro savā sociālo mediju komunikācijā!

Uzņēmumi bieži vien cenšas veidot veiksmīgu sociālo mediju stratēģiju, bet desmit zelta likumi var palīdzēt atvieglot uzdevumu, apsverot vismaz visvienkāršākās prasības. Piemēram, daudzi sociālās informācijas nesēju traucējumi rodas, uztverot sociālo mediju kā kaut ko pilnīgi atšķirīgu no kopējās dzīves, ignorējot faktu, ka reālos cilvēkus ar normālām vajadzībām ir novērotas šīs platformas. Lai gan tas ir vissvarīgākais izpratne, kas ļoti augstu vērtē, saskaroties ar atšķirīgo sociālo mediju pasauli.

1. Esiet informatīvs un izmantojiet saites: ātri noklikšķina uz pogas bez pievienotās vērtības. Satura mārketinga garā jūsu ziņās ir jāpiedāvā kaut kas līdzīgs ikdienas problēmai vai saitei uz lētu piedāvājumu. Vissvarīgākais, dariet saviem sekotājiem uzmanību, nevis sevi!

2. Būt vizuāli: ziņojumus ar fotoattēliem dalīties biežāk, neatkarīgi no platformas. Tomēr ideālais izmērs ir atkarīgs no platformas (piemēram, Facebook tā ir 800×600 pikseļi). Ideālā gadījumā saturs tiek izveidots no jūsu puses un ir jūsu logotips.

3. Esiet pozitīvi: ne tikai pozitīvas amata vietas pievērš lielāku uzmanību, bet kā uzņēmumam ir svarīgi izplatīt pozitīvas ziņas, nevis zaudēt sekotājus. Tomēr, jums nekad nevajadzētu slaucīt problēmas paklāja, tā vietā vienmēr vienmēr sazinieties skaidri.

4. Mobilizējiet: atkarībā no platformas, protams, ir ļoti liels mobilo sociālo mediju lasītāju īpatsvars. Čivināt ir pat vairāk nekā 80%. Tāpēc ir svarīgi, lai jūsu ziņas tiktu optimizētas mobilajām ierīcēm, tostarp arī to, ka pārsūtīšanas saišu saturs ir viegli lasāms arī mobilajās ierīcēs.

5. Esiet pateicīgs un dāsns: sociālie mediji ir liela kopiena, tāpēc palīdziet padarīt to par vērtīgu vākšanu. Esiet pieklājīgs un pateicīgs par jūsu atsauksmēm vai tikai tāpēc, ka kāds dalās ar jūsu ziņu vai seko jums. Fanu īpašie piedāvājumi jūsu tuviniekiem tuvojas.

6. Esiet komunikatīvs un spējīgs kritizēt: tas ir ne tikai par kaut ko norīkošanu reizi dienā, bet pēc tam piesakoties. Komentāri un citas atsauksmes ir tikpat svarīgas. Nirt ar sociālo nesēju nestabilitāti. Atbildiet uz jautājumiem, apspriežieties ar savu kopienu un nopietni komentējiet komentārus. Ja rodas negatīvas atsauksmes, neignorējiet to. Ja ir pieļautas kļūdas, objektīvi jāapspriež, kur diskusija tiek apspiesta un visupirms ir konstruktīva!

7. Būt klāt un uzstāties bieži, bet ne pārāk bieži: atkarībā no platformas, uzņēmuma un kopienas būs atšķirīgs “ideāls” amatu skaits nedēļā. Lai noteiktu šo numuru, pārbaudiet dažādus variantus un analizējiet rezultātu. Daudzu uzņēmumu problēma ir tāda, ka tās nepietiek. Reizi nedēļā parasti nepietiek, lai to saglabātu sabiedrības prātā. Ja jūs publicējat ik pēc piecām minūtēm, no otras puses, jūs, iespējams, apdraudat savu grupu.

8. Esiet veltīts un iesaistiet savu kopienu: jūsu kopienai ir jāapzinās, ka esat nopietns. Neticīgi izstrādāti vai pārāk automatizēti posteņi ātri noved pie pretējās puses. Turklāt mēģiniet veidot savas ziņas vismaz daļēji tādā veidā, kas ietvertu jūsu kopienu, piemēram, piemēram, nedaudz viktorīnu vai pieprasījumu. Svarīgi ir tas, ka jūsu sekotāji pamana, ka jūs viņus interesē. Regulāri pajautājiet saviem faniem par atsauksmēm, lai novērtētu jūsu kopienas viedokli.

9. Esiet uzmanīgs un izteikts: jums jāzina sava kopiena kā labs draugs. Un, tāpat kā labs draugs, jums ir jāzina, kāds noskaņojums jūsu sekotājiem atrodas tieši tagad. Vai viņi pašlaik ir jutīgi, eiforiski vai kritiski? Atkarībā no tā, jums ir jāpielāgo jūsu sociālo mediju komunikācija. Tas prasa daudz empātijas un, galvenokārt, uzmanības. Tātad, uzmanīgi vērojiet savu kopienu un izdariet pareizos secinājumus.

10. Esiet autentisks: godīgums ir liela lieta sociālajā medijos. Nekādā gadījumā neietekmē pretrunas. Bet tas ir tikai minimums. Jums ir jāspēj iegūt pilnīgi autentisku sociālo mediju klātbūtni, kas sākas ar konsekventu valodu un beidzas ar pastāvīgi augsti novērtētām iemaksām.

Īss ieskats Instagram reklāmas budžetā

Vai jūsu zīmols vēlas iekļūt Instagram reklāmā? Ja jūs, izņemot vairāk nekā 1 miljonu reklāmdevēju, kuri jau izmanto Instagram, jūs pārāk daudz tērējat kampaņās? Vai jums ir visefektīvākais mērķauditorijas atlases variants? Tikai katram tirgotājam sociālajā jomā būs kaut ko teikt.

Neatkarīgi no tā, vai tas ir bijis “veiksmīgs”, “tas ir dārgs” vai “vēl nav to izmēģinājis”, joprojām ir daudz reklāmdevēju, kas vēlas uzzināt vairāk. Saskaņā ar 4C Insights 2017. gada 1. ceturkšņa ziņojumu, sociālajos plašsaziņas līdzekļos reklamēšanas izdevumi kopumā ir pieauguši gandrīz par 62% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Instagram reklāma joprojām ir jauna dažiem zīmoliem, kuri strādā ar sociālajām reklāmām, taču mēs vēlējāmies palīdzēt jūsu uzņēmumam piedāvāt stratēģiskas taktikas. Šajā rokasgrāmatā mēs pārzinīsim Instagram reklāmas stāvokli un to, kā izvairīties no bankas izņemšanas no reklāmas izdevumiem.

Cik maksā Instagram reklāmas izmaksas?

Instagram reklāmas izmaksas ir atkarīgas no mērķauditorijas atlases mobilās ierīces, demogrāfijas datiem, nedēļas dienas un neatkarīgi no tā, vai tas notiek lielā televīzijas pasākumā. Tas viss nāk uz jūsu mērķa auditoriju, tāpēc ir tik svarīgi, lai uzzinātu Instagram demogrāfiskos datus.

Kā redzat, sievietes Instagram aktīvāk darbojas nekā vīrieši. Tādējādi tiek paaugstināta MPK mērķauditorijai, kuras mērķauditorija tiek atlasīta sievietēm. Tomēr vecuma demogrāfiskie dati krāso diezgan atšķirīgu ainu.

Lielākā daļa Instagram lietotāju ir jaunāki par 50 gadiem, bet MPK nav tik būtiski atšķirīga kā dzimums. Saskaņā ar AdEspresso datiem vidējā maksa par klikšķi (MPK) par Instagram reklāmām 3. ceturksnī bija no 0,70 līdz 0,80 ASV dolāriem visiem vecuma diapazoniem.

Protams, šīs MPK prognozes svārstās atkarībā no jūsu kampaņas. Piemēram, Instagram reklāmas izmaksas, iespējams, palielināsies lielos notikumos vai brīvdienās, piemēram, Melnā piektdiena, Ziemassvētki, Darba diena un Cyber pirmdiena.

Kā pielipt Instagram reklāmas budžetam

Labi, tas bija mazliet process. Bet neuztraucieties, jo Instagram reklāmu izveide kļūst vienkāršāka, pateicoties pieredzei un testēšanai. Tomēr, ja jūs šeit esat nedaudz saprātīgāks ar budžetu, mēs esam ieguvuši jūs.

Neļaujiet jūsu Instagram reklāmas cenai piemērot jūsu kampaņu. Ir veidi, kā jūs varat būt gudrāki ar budžetu. Tālāk ir norādīti daži veidi, kā uzturēt tēriņus zemu.

Automatizējiet savu cenu noteikšanu

Tāpat kā mēs iepriekš minējām, cenu noteikšana var būt grūts process, kas steidzas kļūt dārgam. Lai būtu drošībā, sākat savu Instagram reklāmas kampaņu ar automātisko cenu noteikšanu. Tas palīdzēs jums saglabāt savu budžetu un iegūt labākus rezultātus nekā jūs tikai minējāt.

Ja tas ir jūsu pirmo reizi cenu noteikšana, jūs visticamāk pārsniegsit vai pārsniegsit savas sākotnējās kampaņas. Ja jūs pavada pārāk maz vai pārāk daudz, rezultāti nav viegli sagremojami un strādā nākotnē. Stick ar automātisko cenu noteikšanu, līdz iegūstat pietiekami daudz materiālu, lai manuāli izvēlētos cenu.

Izmantojiet Sprout Social, lai uzlabotu komentāru moderāciju

Reklāmas komentāri ir viens no labākajiem resursiem, lai izprastu pilnīgu klientu attiecību starp zīmoliem un lietotājiem. Un ar Sprout Social palīdzību mēs palīdzam jums iztēloties šo komentāru ietekmi ar mūsu spēcīgajiem Instagram pārvaldības rīkiem.
Izmantojot Sprout, ir viegli savienot savu Facebook reklāmu kontu, lai uzraudzītu ienākošos komentārus no reklāmām. Turklāt mēs sniedzam kontaktinformāciju, vēstījumu vēsturi un citu informāciju no vienas plūsmas. Tādējādi ir vieglāk uzzināt, kas komentē saturu, ja tas to ir izdarījis pirms un ar atstarpi, lai atbildētu tieši lietotājiem.

Izmantojiet karuseli kā startera formātu

Tāpat kā mēs iepriekš minējām, Karuseļu reklāmas ir lielisks veids, kā demonstrēt vairākus vizuālos materiālus ar samērā zemu budžetu. Ja jūsu reklāma piesaistīja lietotāja uzmanību, dodiet viņiem vairāk, lai viņi iesaistītos un rīkotos.
Šajā formātā varat izmantot vairākus videoklipus vai attēlus. Turklāt, izmantojot reklāmas reklāmu priekšskatījumu, Facebook reklāmu pārvaldnieks ļauj viegli redzēt, kā tas izskatīsies mobilajās ierīcēs.